خشکی واژن

فردی که یائسه شده معمولا با این مسئله (خشکی واژن) روبه رو می شود و به دلیل کمبود هورمونی در بدن بنام استروژن به وجود می آید . البته افرادی…

ادامه خواندن خشکی واژن