ورزشهای افتادگی رحم

برای افتادگی رحم ابتدا باید بدانیم که چرا این افتادگی رخ میدهد تا آن را بتوانیم رفع کنیم

افتادگی همان شل شدگی عضلات است که رخ می دهد و انقباض درستی در عضلات و ماهیچه ها نیست که باعث میشود عضله رحم یا مثانه و یا روده بزرگ (بواسیر) بیرون زدگی پیدا کند که البته در درجاتی که خیلی شدید نباشد (تا درجه دو) را با ورزشهای مخصوصی درمان کرد و یا حتی پیشگیری کرد

ورزش های کگل : عضلات کف لگن را منقبض میکنید بدون آنکه باسن جمع شود

زیرا اگر باسن جمع شود به کمر آسیب میرسد

منقبض کردن عضلات ساق پا و باسن و پنجه ها را به سمت بالا می آوریم

به طور کلی تمام ورزش های کششی در قسمت لگن بسیار کمک کننده است

این تمرینها برای خانمهای تازه زایمان کرده بسیار لازم و واجب است

خانمهای یائسه و چاق حتما ورزشها را باید انجام دهند در موارد یک و دو کاملا قابل برگشت هست ولی درجه سه به بعد که فرد احساس می کند چیزی بین پاهاش هست یا همش سوزش و خارش دارند نیار به عمل داد

البته ورزش ها به صورت عملی و خصوصی در مطب آموزش داده می شود

09354222142 تعیین وقت

دیدگاهتان را بنویسید

ورزشهای افتادگی رحم