دوره های آکوانیتال در بارداری

ورزش های آبی در دوران بارداری

ورزش در دوران بارداری

ورزش تن را ورزیده و روح را صیقل می دهد

شنا بهترین شکل ورزش در دسترس برای زنان باردار است. بدن را سازگار با حاملگی و باعث قرارگیری موقعیت درست بچه در رحم می شود و احساس بی وزنی به مادر می دهد که بسیار خوشایند است

حرکات یوگا در آب و ورزش هایی که در آب انجام می شود برای همه زنان باردار لذت بخش است و حسی مانند جنین خود را میگیرند ، خصوصاً اگر از کمردرد یا درد لگن رنج می برند ، یا اضافه وزن دارند. یی وزنی باعث از بین رفتن دردها میشود

یوگا یک احساس آرامش عمیق به شما می دهد. شناور شدن در آب تجربه ای بی نظیر از سرحالی و معلق بودن ارائه می دهد ، زیرا کودک در آب (مایع آمنیوتیک) درون مادر معلق است بنابراین مادر تواند این تجربه در آب و ارتباط با کودک را به اشتراک بگذار

بهترین تجربه در دوران باردری

آماده سازی برای تولد: استفاده از آب به عنوان وسیله ای برای کشف و بیرون راندن ترس های ناشی از زایمان. موقعیت های زایمان ، چگونگی باز کردن پاها و لگن را که اجازه می دهد فضای بهینه برای کودک فراهم شود ، آماده زایمان نوزاد 

فقط با ما میتوانید حرفه ای ترین و لذت بخش ترین دوران بارداری را تجربه کنید

برای تعیین وقت قبلی 09354222142

دیدگاهتان را بنویسید

دوره های آکوانیتال در بارداری